ENGLISH
HomeWie we zijnWat we doenOnze aanpakSuccesbewakingNieuwContact

arrow Relatiemanagement in het onderwijs

   

Wij organiseren regelmatig Ronde Tafel Discussies voor een aantal genodigden uit specifieke branches om met elkaar van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen. Deze bijeenkomsten hebben tot doel visies met elkaar te delen over actuele onderwerpen en tot vernieuwde inzichten te komen. Daarnaast is dit een goede gelegenheid om uw netwerk uit te breiden.

Dit jaar hebben we een Ronde Tafel Discussie georganiseerd met als centraal thema: 'relatiemanagement: hoe manage ik mijn relaties succesvol?'

Ontwikkelingen binnen het onderwijs maken dat het professioneel onderhoud van contacten steeds belangrijker en zelfs noodzakelijk wordt. Of het nu gaat om het werven van studenten of het realiseren van contracten met bedrijven, het zijn contacten die belangrijk zijn om te registreren en te onderhouden. Voor een ieder binnen een onderwijsinstelling is het belang van onderhoud van deze contacten echter verschillend. Veelal ontstaan lokale initiatieven voor de opzet van een CRM systeem. Maar is dit voldoende? En waarom mislukken dit soort initiatieven zo vaak?

De invoering van relatiemanagement is breder dan alleen de invoering van een CRM systeem. Het gaat ook om een verandering in cultuur, structuur en verantwoordelijkheden en om het inspelen op de behoeftes van de klant. Daarnaast is het creëren van betrokkenheid bij diverse stakeholders binnen de instelling van essentieel belang.

Het begint met de opzet van een strategische visie met betrekking tot relatiemanagement. Vervolgens wordt deze visie vertaald naar de verschillende belanghebbenden binnen de instelling om draagvlak te creëren. Pas wanneer een ieder overtuigd is van het belang, vindt daadwerkelijke implementatie plaats, waarbij rekening gehouden wordt met verschillen per afdeling/eenheid. Vervolgens volgt de implementatie van één of meerdere CRM
syste(e)m(en).

Ten slotte is borging in werkwijze van belang. De aanpak van de diverse stappen wordt gekenmerkt door een procesaanpak. Hoe snel, in welke volgorde en op wat voor manier de stappen aangepakt worden, is afhankelijk van de specifieke situatie.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met ons:
info@va-p.nl