ENGLISH
HomeWie we zijnWat we doenOnze aanpakSuccesbewakingNieuwContact
Strategische vraagstukken Organisatievraagstukken

arrow Wat we doen

   

De vraagstukken waar onze klanten ons mee benaderen, zijn divers van aard.

Bijvoorbeeld:
 Een unieke, eenmalige activiteit waarmee binnen de klantorganisatie geen specifieke ervaring is;

 Een vraagstuk waar de opdrachtgever in zijn eigen carrière zelden mee te maken heeft, maar dat essentieel is voor de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie;

 Analyses waarom bedrijfsactiviteiten en/of -onderdelen niet naar wens presteren;

 Het voorbereiden en implementeren van een voorgenomen reorganisatie;

 Invulling geven aan tijdelijk management, zowel lijn- als projectmanagement.

arrowOnze dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uit een aantal expertises. Binnen Strategische vraagstukken richten wij ons op ingrijpende en complexe sturingsvraagstukken. Deze zijn veelal van belang voor de continuïteit van de organisatie, hebben meerdere belanghebbenden en hebben geen eenduidig antwoord.

Organisatievraagstukken hebben betrekking op de inrichting van de organisatie en daarmee samenhangende managementopgaven. Dit zijn vaak vraagstukken die marktoverstijgend zijn. Dat wil zeggen dat de markt niet van invloed is op de oplossing, het gaat hierbij vooral om het niveau van het vraagstuk en daar waar de verandering ingezet moet worden. Wij begeleiden hierin zowel het MT en directieteams als ook het lijnmanagement.

Naast de hiervoor aangegeven diensten hebben wij in de loop der tijd ook kennis opgedaan in specifieke product-markt combinaties en in ondersteunende tools. Deze Specialisaties ontwikkelen wij voortdurend in samenwerking met de klant en specialisten.

arrowOnze klanten
Onze klanten bevinden zich in de private en publieke sector. De opdrachten die wij doen zijn op directieniveau en binnen organisatieonderdelen die op dat specifieke moment essentieel zijn voor de ontwikkeling van de klant. De opdrachten variëren in omvang en inzet: van enkele dagdelen per maand tot intensieve begeleiding gedurende een langere periode. Hierbij streven wij naar lange termijn relaties met onze klanten om te kunnen inspelen op hun huidige en toekomstige vraagstukken.