ENGLISH
HomeWie we zijnWat we doenOnze aanpakSuccesbewakingNieuwContact
Strategische vraagstukken Organisatievraagstukken

arrow Organisatievraagstukken

   

Binnen Organisatievraagstukken richten wij ons op diverse deelgebieden:
 Implementatie van strategie
 Verbetering van bedrijfsvoering
 Realiseren van (organisatie)veranderingen
 Prestatieverbetering op groeps- en individueel niveau (meten en interventies)

Voorbeelden uit onze opdrachtenportfolio:

Cultuur assesments
Voor zowel profit als non-profit organisaties voeren wij cultuur assessments uit. Hierbij worden bij (management)teams de specifieke gedragskenmerken van individuen en teams geanalyseerd, naast de door hen gewenste veranderrichting. Hiermee worden succesvolle en niet-succesvolle implementatietrajecten onderkend.

HR diensten
Voor een ministerie hebben we gewerkt aan: strategische HR beleidsontwikkeling en implementatie, ontwikkelen functiehuis en arbeidsmarktcommunicatie.
Voor een grote supermarktorganisatie hebben we na een strategiewijziging een nieuw wervingsprogramma opgesteld en gerealiseerd.
Voor een verzekeraar hebben we de capaciteitsplanning verbeterd en een systeem van resourcemanagement ontwikkeld.

Management ontwikkeling
In een academisch ziekenhuis hebben we een complete afdeling begeleid. Hierbij ging het vooral om het op één lijn krijgen van de individuele professionele ambities en de ambities van de afdeling als geheel.
Binnen een bank hebben we een managementteam begeleid na een fusie. We hebben diepte-interviews gehouden, het team tijdens het werk geobserveerd en individuele drijfveren inzichtelijk gemaakt. Zowel de samenwerking als de effectiviteit van het team zijn aanzienlijk verbeterd.

Organisatievraagstukken gaan over de inrichting van organisaties en daarmee samenhangende managementopgaven. De marktsectoren waarbinnen wij werken lopen uiteen, van de financiële markt tot de luchtvaart branche. De markt heeft ook niet zoveel invloed op de oplossing van problemen. Die worden vaker veroorzaakt door factoren als organisatie type, ontwikkelfase, omgevingsinvloeden, de cultuur en de historie van de organisatie.

Er is geen algemene receptuur om veranderingen binnen organisaties te realiseren. Er is wel een belangrijke succesfactor, namelijk de mens. Daar richten wij ons op.
Wij kiezen bij het aanpakken van problemen voor een niet-vooraf-normerende en onafhankelijke opstelling. Wij vinden het van belang dat gekozen oplossingen gaan werken en blijven werken. Door u als onze klant niet afhankelijk te maken van onze bijdrage verhogen wij uw zelfredzaamheid.

Onze aanpak is praktisch en afgestemd op u als klant. In een verkennend gesprek bekijken we wat de behoefte is en onze mogelijke bijdrage. Vervolgens stellen wij u een consultant voor met de geschikte kennis, vaardigheden en ervaring.

Deze consultant gaat het vraagstuk of de situatie verder verkennen. Daarna doet hij/zij op basis van de bevindingen een voorstel omtrent de verdere aanpak. Wij hanteren geen standaard aanpak, maar leveren maatwerk. Afhankelijk van wat wij aantreffen en de ambities en mogelijkheden van uw organisatie, kan de aanpak variëren van een organisatiebreed veranderingsprogramma tot gerichte en specifieke interventies op individueel- of teamniveau.

Wij beschikken over een brede kennis op het gebied van management en organisatie. Afhankelijk van de klant, de situatie en de betrokken consultant, passen wij bepaalde (bedrijfskundige) modellen en analysemethoden toe. Wij hebben daarbij geen specifieke voorkeur en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw 'taal' of de eigen aard van de organisatie.

Wij besteden extra aandacht aan de zachte (menselijke) factoren bij organisatievraagstukken: cultuur en drijfveren op individueel, afdelings- en organisatieniveau. Op dat gebied hebben wij een bijzondere expertise in Management Drives, Real Drives en MyMotivationInsights. Daarnaast zijn wij specialisten op het gebied van medewerkerperformance: wat bevordert, belemmert of beïnvloedt de bijdrage die uw medewerkers leveren aan de resultaten van uw organisatie en hoe kan het management daar gericht op sturen?