ENGLISH
HomeWie we zijnWat we doenOnze aanpakSuccesbewakingNieuwContact

arrow Succesbewaking

   

4. Intervisie en schaduwmanagement
Bij al onze opdrachten worden onze medewerkers bijgestaan door collegae op de achtergrond. Door intervisie wordt structureel gewerkt aan het continu verbeteren van de prestaties van onze mensen. Met schaduwmanagement ondersteunen wij de collegae concreet in het behouden van een hoge kwaliteit binnen de opdrachtuitvoering en hebben wij contact met u als klant om de voortgang en kwaliteit te verifiëren en bij te sturen indien nodig.

5. Intern opleidingsprogramma
Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van onze opdrachten mede afhankelijk is van kennis en ervaring. Wij beschikken dan ook over een intern opleidingsprogramma waarmee we onze medewerkers in staat stellen om zichzelf te blijven ontwikkelen in bepaalde expertises en vaardigheden in het kader van onze dienstverlening of persoonlijke ambitie. Daarnaast hebben we banden met internationaal erkende universiteiten (RSM Erasmus, INSEAD).

6. Kenmerken medewerkers
Naast kennis en ervaring zijn wij van mening dat persoonlijkheid en bevlogenheid van mensen kunnen inspireren om eigen grenzen te verleggen en opdrachten succesvol uit te voeren. Bij de selectie van onze mensen letten wij dan ook op onderstaande kenmerken: organisatiesensitief, analytisch, ontwikkelgericht, professioneel integer en kunnen generen van impact.   

Wij zijn kritisch op de beoordeling van ons succes en zorgen er ook voor dat we een bepaald niveau kunnen handhaven door diverse maatregelen binnen onze succesbewaking.

1. Duurzame ontwikkeling
Wij streven naar continue ontwikkeling en cultivering van kennis met oog voor de toekomst. Wij letten nauwgezet op de balans tussen het kapitaliseren van aanwezige capaciteiten en innovatie. Het werken aan alledaagse uitdagingen en de ontwikkeling voor het succes van morgen gaan gelijk op binnen onze organisatie.

2. Aanbod: snel, flexibel en kwaliteit
Maatwerk, veiligheid, vertrouwen en de relatie zijn belangrijke principes in onze werkwijze. Om deze principes te kunnen hanteren is een optimale match tussen u als opdrachtgever en ons van essentieel belang. Onze organisatie bestaat dan ook uit eigen professionals en een kleine groep van nauwkeurig geselecteerde adviseurs en managers uit diverse sectoren. Wij kennen deze personen vanuit eerdere opdrachten, zodat wij garant kunnen staan voor kwaliteit, expertise en een werkwijze volgens onze principes.

Hiermee kunnen wij altijd tijdig en naar uw tevredenheid uw opdracht invullen met de juiste persoon qua expertise en omgeving.  

3. Adviesraad
Vooraanstaande sleutelspelers uit de overheid,
non-profit en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd in onze Adviesraad. Deze raad vergroot onze reikwijdte door inzicht te bieden in actuele ontwikkelingen en vraagstukken binnen specifieke omgevingen. Daarnaast is zij kritisch op de instandhouding van de kwaliteit van onze dienstverlening. Tot slot biedt zij een buitengewone gelegenheid om ingewikkelde onderwerpen uitvoerig en diepgaand te bediscussiëren om zo nieuwe inzichten te verkrijgen.

Onze adviesraad bestaat uit:
Monika Sie Dhian Ho (1967): verbonden als onderzoeker aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, docent aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en directeur van de Wiardi Beckman Stichting.
Luc Sterkman (1962): COO bij Newtricious BV